LRA

Odsávací a filtrační technologie pro pájecí výpary.

Ať už se jedná o ruční pracoviště nebo automatizovanou výrobní linku, pájecí pracoviště lze provozovat pouze s řádně fungující technologií odsávání dýmu. Automatizovaná výrobní linka na elektroniku vytvoří za hodinu mnoho tisíc pájecích spojů, řemeslník jich za stejnou dobu vyrobí třeba jen desítky. Při všech pájecích procesech však vznikají pachy a dýmy, které rozhodně nejsou neškodné a jsou nutné vhodně odsávat.

Pájecí výpary

Látky, které jsou vnímány jako pájecí výpary, jsou produkty rozkladu tavidel, pájecích slitin a zbytků čisticích prostředků, které se často spojují v lepkavé aerosoly. Tyto látky znečišťující ovzduší mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví, proto jsou právní předpisy o odstraňování pájecích dýmů z ovzduší na pracovištích velmi přísné. Jde o lidské zdraví, ale nejen o ně: tyto látky znečišťující ovzduší ohrožují také strojní zařízení a výrobky, protože vytvářejí pevně spojené vrstvy nečistot na jejich povrchu.

Technologie odsávání výparů

Odsávací a filtrační technologie od společnosti ULT typu LRA spolehlivě a beze zbytku odstraňují pájecí výpary z ovzduší na pracovišti.

K dispozici jsou jednotky pro jednotlivá pracoviště, kde je důležitá úspora místa a volnost pohybu. Kromě toho společnost ULT nabízí řešení pro automatizované a poloautomatizované pájecí procesy, kde jde o dlouhou životnost a nejvyšší dostupnost, jako například při výrobě elektroniky.


Trojí škodlivý účinek pájecích výparů

Typické oblasti použití

• Stroje pro pájení obloukem

• Přetavovací pece

• Selektivní pájecí stroje

• Robotické pájecí buňky

• Laserové pájecí stroje

• Pájecí stroje s odpařovací fází

• Ruční pájecí stanice

• Poloautomatické pájecí procesy


Filtrační systém

Přístroje typu LRA jsou kazetové filtrační jednotky. Komplexní filtrační systémy zadržují prach, plynné znečišťující látky a aerosoly. Vyčištěný vzduch pak může být recirkulován zpět do pracovního prostředí, což výrazně zvyšuje hospodaření s energií.

Nasycené kazetové filtry se snadno vyměňují a lze je částečně renovovat. Díky inovativním koncepcím filtrů, které umožňují dlouhou životnost, jsou investiční náklady poměrně nízké.

Pro přesné zachycení znečišťujících látek mohou být odsávací a filtrační jednotky vybaveny vhodnými odsávacími rameny a sběrnými prvky. K tomuto účelu nabízí ULT vysoce kvalitní výrobky od předních dodavatelů.

Výkonnostní třídy

Technologie odsávání řady LRA zahrnuje širokou škálu jednotek odstupňovaných podle výkonu. Nabídka sahá od malých, ergonomicky navržených mobilních jednotek pro jednotlivá pracoviště až po vysoce výkonné odsávací systémy pro automatizované nebo poloautomatizované výrobní linky.

Některé modely lze optimalizovat pro zvláštní provozní podmínky, např. silné emise, kouře nebo velké koncentrace škodlivých látek, výměnou nebo přidáním filtračních modulů.

K odstranění zápachu se používají vhodné adsorbenty, například aktivní uhlí.


Postaveno na sofistikovaném inženýrství

LRA znamená sofistikovanou výrobu systémů pro odsávání kouře z pájeních pracovišť – modulárně navržených podle požadavků uživatele. V případě potřeby umožňují optimalizované přizpůsobení příslušným provozním podmínkám a stávají se nedílnou součástí výrobních zařízení.

Obzvláště uživatelsky přívětivé

Nízká hlučnost a nízká spotřeba energie. Jednoduchá obsluha a údržba. Možnost recirkulace vzduchu. Snadná výměna filtrů, kde nejsou nutná žádná ochranná opatření.

Řešení na míru – od kompaktních po velké

Řešení společnosti ULT sahají od mobilních jednotek pro jednotlivá pracoviště až po kompletní řešení pro celé výrobní haly.

Bezpečnost automatizovaných výrobních linek

Dlouhá životnost filtračních systémů výrazně snižuje prostoje a náklady na údržbu.

Individuální odsávací řešení

Konstrukce odsávacího místa se přizpůsobuje podmínkám na jednotlivých pracovištích.

Otevřeno speciálním požadavkům

K dispozici v provedení ESD a ATEX, skříní z nerezové oceli pro korozivní plyny, speciálním napájecím napětím a frekvencí, digitálním řízením pro stabilizaci tlaku, funkcí časovače, analýzou filtrů a rozhraním pro externí ovládání.


Příklady jednotek

LRA 200
maximální průtok320 m3/h
maximální podtlak9,000 Pa
pracovní průtok při podtlaku230 m3/h při 1,000 Pa
rozměry390 x 400 x 620 mm
LRA 400
maximální průtok1,000 m3/h
maximální podtlak2,600 Pa
pracovní průtok při podtlaku400 m3/h při 2,300 Pa
rozměry600 x 660 x 900 mm
LRA 1200
maximální průtok1,500 m3/h
maximální podtlak3,250 Pa
pracovní průtok při podtlaku1,000 m3/h při 1,700 Pa
rozměry790 x 820 x 1,040 mm