ULT AG

 • dokonalé filtrační systémy pro zachycování prachu a grafitového pachu
 • separace chemických výparů, zplodin z pájení, laserového a EDM obrábění
 • modulární systémy, které se vždy přizpůsobí Vašim požadavkům

Německá firma ULT AG je dynamicky se rozvíjející firma v oboru průmyslové filtrace a v regionu Löbau patří k nejúspěšnějším. Vyrábí a dodává precizní, technicky dokonalé filtrační jednotky pro mnohá odvětví. Jednotky, vyrobené firmou ULT AG jsou převážně mobilní, velmi pečlivě odhlučněné, dílensky dotažené – jsou zárukou dlouhodobé spokojenosti i velmi náročného uživatele.

Produkty společnosti ULT AG jsou určeny na odsávání a filtraci kontaminovaných vzdušnin především v následujících segmentech:

 • ULT - technologiesystémy ASD pro odsávání a filtraci prachu. Tyto jednotky pracují buď na principu kaskády výměnných filtračních elementů, kterými mohou být jak kapsové filtry, tak i vysoce účinné HEPA filtry, nebo používají samočisticí filtrační patrony, popřípadě kombinují obě metody. Jednotky lze dále vybavit i následnou výstupní kazetou s aktivním uhlím, popřípadě modulem pro zhášení žhavých částic na vstupu. Všechny jednotky jsou také vybaveny různými samostatně výměnnými předfiltry.
 • speciální systémy ASD GRAFIT pro odsávání a filtraci grafitového prachu. Tyto jednotky pro filtraci používají speciální filtrační patrony a jsou upraveny pro tento velmi náročný typ vzdušniny.
 • systémy LAS pro odsávání zplodin z laserových technologií jsou k dispozici ve dvojím provedení – buď se samočistícimi patronami, nebo s výměnnými elementy. V případě zpracování kovů (dělení, značení apod.) lze s vysokou účinností využít jednotky s automaticky čištěnými patronami (stejný princip se používá např. i u velkých laserových lisů typu TRUMPH apod.). V případě zpracování dřeva, plastů nebo gumy je ale nutno použít jednotky s klasickou skladbou filtračních elementů, tedy vhodný předfiltr (jeden nebo i dva), hlavní HEPA filtr, kazetu s aktivním uhlím, popř. další elementy.
 • systémy ACD pro likvidaci chemických výparů a pachů jsou založeny na kazetách s aktivním uhlím. Při průchodu těmito kazetami reagují molekuly chemické látky s částicemi aktivního uhlí a vážou se na ně. Jednotky jsou na vstupu vybaveny různými stupni předfiltrace, disponují obvykle vícestupňovou filtrací a jsou k dispozici i v EX provedení.
 • systémy LRA pro kouře a dýmy z pájení ručního i strojního mají především dobře vyřešenu předfiltraci, která zachytává adhezivní částice, obvykle v tomto druhu vzdušniny obsažené. Filtrační kaskáda se v tomto případě skládá z lehce omyvatelného štěpinového předfiltru, další základní předfiltrační vložky, hlavního HEPA filtru, obvykle je použita i kazeta s aktivním uhlím na výstupu.
 • jednotky AOD pro lokální odsávání velmi jemných dýmů z technologií hloubení a elektroerozivního řezání (EDM a WIRE-CUT), nebo olejových kouřů. Při EDM technologiích se do ovzduší uvolňuje specifický typ mastného aerosolu. Tomu odpovídá i provedení filtrační jednotky AOD, která vzdušninu nasavá spodním otvorem. Zde jsou umístěny dva speciální předfiltry. Vzduch poté prochází HEPA filtrem a výstupní kazetou s aktivním uhlím.

Produkci společnosti ULT AG lze zhruba rozdělit do tří hlavních oblastí:

 • výroba modulárních systémů v kapacitách od 100 m³/hod do cca 1000 m³/hod, které lze „ušít na míru“ pro libovolnou technologii
 • výroba univerzálních jednotek pro konkrétní typy vzdušnin
 • výroba výkonných filtračních věží pro dosávání prachu v kapacitách od cca 1000 m³/hod výše