ULT AG

 • dokonalé filtrační systémy pro zachycování prachu a grafitového pachu
 • separace chemických výparů, zplodin z pájení, laserového a EDM obrábění
 • modulární systémy, které se vždy přizpůsobí Vašim požadavkům

Německá firma ULT AG je dynamicky se rozvíjející firma v oboru průmyslové filtrace a v regionu Löbau patří k nejúspěšnějším. Vyrábí a dodává precizní, technicky dokonalé filtrační jednotky pro mnohá odvětví. Jednotky, vyrobené firmou ULT AG jsou převážně mobilní, velmi pečlivě odhlučněné, dílensky dotažené – jsou zárukou dlouhodobé spokojenosti i velmi náročného uživatele.

Produkty společnosti ULT AG jsou určeny na odsávání a filtraci kontaminovaných vzdušnin především v následujících segmentech:

 • ULT - technologiesystémy ASD pro odsávání a filtraci prachu. Tyto jednotky pracují buď na principu kaskády výměnných filtračních elementů, kterými mohou být jak kapsové filtry, tak i vysoce účinné HEPA filtry, nebo používají samočisticí filtrační patrony, popřípadě kombinují obě metody. Jednotky lze dále vybavit i následnou výstupní kazetou s aktivním uhlím, popřípadě modulem pro zhášení žhavých částic na vstupu. Všechny jednotky jsou také vybaveny různými samostatně výměnnými předfiltry.
 • speciální systémy ASD GRAFIT pro odsávání a filtraci grafitového prachu. Tyto jednotky pro filtraci používají speciální filtrační patrony a jsou upraveny pro tento velmi náročný typ vzdušniny.
 • systémy LAS pro odsávání zplodin z laserových technologií jsou k dispozici ve dvojím provedení – buď se samočistícimi patronami, nebo s výměnnými elementy. V případě zpracování kovů (dělení, značení apod.) lze s vysokou účinností využít jednotky s automaticky čištěnými patronami (stejný princip se používá např. i u velkých laserových lisů typu TRUMPH apod.). V případě zpracování dřeva, plastů nebo gumy je ale nutno použít jednotky s klasickou skladbou filtračních elementů, tedy vhodný předfiltr (jeden nebo i dva), hlavní HEPA filtr, kazetu s aktivním uhlím, popř. další elementy.
 • systémy ACD pro likvidaci chemických výparů a pachů jsou založeny na kazetách s aktivním uhlím. Při průchodu těmito kazetami reagují molekuly chemické látky s částicemi aktivního uhlí a vážou se na ně. Jednotky jsou na vstupu vybaveny různými stupni předfiltrace, disponují obvykle vícestupňovou filtrací a jsou k dispozici i v EX provedení.
 • systémy LRA pro kouře a dýmy z pájení ručního i strojního mají především dobře vyřešenu předfiltraci, která zachytává adhezivní částice, obvykle v tomto druhu vzdušniny obsažené. Filtrační kaskáda se v tomto případě skládá z lehce omyvatelného štěpinového předfiltru, další základní předfiltrační vložky, hlavního HEPA filtru, obvykle je použita i kazeta s aktivním uhlím na výstupu.
 • jednotky AOD pro lokální odsávání velmi jemných dýmů z technologií hloubení a elektroerozivního řezání (EDM a WIRE-CUT), nebo olejových kouřů. Při EDM technologiích se do ovzduší uvolňuje specifický typ mastného aerosolu. Tomu odpovídá i provedení filtrační jednotky AOD, která vzdušninu nasavá spodním otvorem. Zde jsou umístěny dva speciální předfiltry. Vzduch poté prochází HEPA filtrem a výstupní kazetou s aktivním uhlím.

Produkci společnosti ULT AG lze zhruba rozdělit do tří hlavních oblastí:

 • výroba modulárních systémů v kapacitách od 100 m³/hod do cca 1000 m³/hod, které lze „ušít na míru“ pro libovolnou technologii
 • výroba univerzálních jednotek pro konkrétní typy vzdušnin
 • výroba výkonných filtračních věží pro dosávání prachu v kapacitách od cca 1000 m³/hod výše

Modulární systém


Modulární koncept
filtračních jednotek vyvinula firma ULT AG jako odpověď na časté nářky uživatelů, že pro jejich daný problém neexistuje úzce specializované řešení. Díky vysoce flexibilní modulární skladbě mnoha různých komponent lze nyní sestavit takovou filtrační jednotku, která bude přesně odpovídat vašim potřebám. Pomocí takto sestaveného systému lze velmi cíleně a účinně odsávat prach, chemické výpary, pachy a páry, kouř, dým z pájení nebo z laserových technologií, zplodiny z EDM a Wire-cut aplikací a další typy škodlivin.

Vždy existuje několik možností pro výběr modulu s ventilátorem nebo turbínou, pro volbu modulu vlastní filtrace (kapsové filtry, HEPA filtry, filtrační samočistící patrony, aktivní uhlí …) i modulu pro různá sací ramena a další elementy. Konfigurovatelnost systémů je skutečně velmi rozsáhlá, takže lze vytvořit nejrůznější kombinace všech základních filtračních principů, které jsou k dispozici:

 • kapsové filtry F9
 • filtrační vložky F5 a F7
 • HEPA filtry H13
 • kazety s aktivním uhlím, základní nebo rozšířené
 • filtrační patrony se samočištěním pro odsávání prachu
 • modul pro zhášení žhavých částic

Podstatnou výhodou všech modulárních filtračních jednotek ULT je jejich flexibilita, snadná polohovatelnost, velmi nízká hladina hluku (jednotky mohou být používány přímo na konkrétním pracovišti) a skutečnost, že profiltrovaný vzduch se vrací zpět do okolního pracovního prostředí, takže nedochází ke ztrátám tepla.

Dovolte nám navrhnout pro vás optimální řešení; neplaťte funkce a komponenty, které nepotřebujete jen proto, že pro výrobce je výhodné vyrábět jeden univerzální produkt.


Patronové systémy

Patronové filtrační systémy se používají především pro odsávání a filtraci prachu, suchého kouře nebo zplodin z laserového zpracování kovových materiálů. Mezi základní výhody tohoto řešení patří zejména:

 • nulové investice do spotřebního materiálu po dobu životnosti filtračních patron (což je v průměru cca 3 – 4 roky, podle aplikace),
 • vysoká účinnost filtrace s návratem vyčištěného vzduchu do okolního pracovního prostředí (žádné tepelné ztráty jako v případě výfuku mimo vytápěný objekt)
 • automatické čištění filtračních patron
 • nízká hlučnost
 • tichý a stabilní chod

Princip činnosti

Znečištěný vzduch je přisáván jedním nebo oběma sacími otvory na vnější skládaný povrch filtračních patron. Zde prostupuje filtračními patronami a odchází výfukem, který je umístěn na zadní nebo horní části jednotky a bývá opatřen stavěcími lamelami pro event. regulaci. Kontaminant ulpívá na povrchu sběrných filtračních patron, které jsou čištěny automaticky – pokud čidlo zjistí jejich nadměrné zanesení, zpětný tlakový vzduch profoukne patrony a zachycené nečistoty spadají do snadno vyjímatelné sběrné nádoby o příslušném objemu, která je umístěna ve spodní části jednotky.

Čištění patron je řízeno elektronicky; vždy je čištěna pouze jedna patrona, takže tlaková ztráta v průběhu filtrace je minimální a event. pokles navíc trvá jen necelé dvě vteřiny. Pro účely čištění je potřebné připojit jednotku na standardní dílenský rozvod tlakového vzduchu s tlakem 4 – 5 barů nebo na odpovídající kompresor.

Patrony jsou obvykle polyesterové s povlakem z teflonu (PTFE) a vyznačují se vysokou účinností filtrace a odolností proti otěru i teplotě. Existuje ovšem i celá řada jiných filtračních patron pro speciální použití (např. odsávání plasmových technologií).

Velkou výhodou patronových systémů je skutečnost, že nejsou závislé na disciplíně obsluhy, která musí jiné systémy pravidelně čistit, popř. měnit jejich výměnné elementy.

Další výhodou je možnost prakticky neomezeného spojování jednotek do série, takže celková filtrační kapacita může být obrovská.