Filtermist Limited

  • Největší evropský výrobce odstředivých odlučovačů olejové mlhy a emulzního aerosolu
  • Přes 200.000 instalací po celém světě
  • Již více než 12.000 instalací v České republice a na Slovensku

Problematikou filtrace znečištěného vzduchu se již léta zabývá firma FILTERMIST Limited z Velké Británie, která na základě vlastního výzkumu a dlouholetých zkušeností vyrábí technicky dokonalé separátory pro likvidaci olejové mlhy na odstředivém principu.

V souvislosti s provozem odlučovačů FILTERMIST je vedle hlavního úkolu filtru, tj. vyčistit kontaminovaný vzduch, vhodné zmínit i další následující nezanedbatelné faktory:

  • prvním z nich je dosažení, nebo lépe řečeno optimalizace teplotní stability řezného procesu. Díky trvalému proudění vzduchu (odlučovače jsou koncipovány pro nepřetržitý provoz) v pracovním prostoru bylo empiricky dokázáno (a aplikační technici dodavatelů strojů to mohou potvrdit), že při určitých operacích (např. při dokončovacích operacích po velkých úběrech třísky, kdy se na výsledné přesnosti daného rozměru negativně projevovaly termální dilatace) nasazení odlučovače pomohlo dosáhnout dlouhodobě stabilnějšího průběhu křivky přesnosti obrobku
  • dalším je úspora tepla a nákladů na vytápění v zimním období. Řada konkurenčních výrobků odvádí vzduch po vyčištění ven mimo výrobní halu. Do haly se pak musí přivádět nový chladný vzduch, který je nutno ohřát. Odlučovače FILTERMIST vrací čistý vzduch do pracovního prostředí.

Jednotky FiltermistVýhodou těchto odlučovačů je i snadná montáž (přímo na stroj nebo na stojan vedle stroje) a jednoduchá údržba. Přitom odlučovače jsou do značné míry univerzální – lze je použít jak pro stroje s plným krytováním, tak i pro nezakrytované stroje, např. brusky, kde je ovšem návrh pracoviště a instalace složitější.

Firma FILTERMIST  má zastoupení ve více než 60 zemích všech kontinentů a v současné době je s cca 200.000 provozovanými odlučovači zřejmě největším producentem odstředivých odlučovačů olejové mlhy na světě.