Bristol T&G International GmbH

  • elektrostatické filtry
  • tradiční bavorská kvalita
  • flexibilní řešení i pro velmi specifické aplikace

Firma Bristol T&G International GmbH, prestižní bavorský výrobce širokého spektra elektrostatických odlučovačů, vyrábí jednak standardní řadu odlučovačů pro lokální instalace, jednak produkty pro speciální aplikace s velikými kapacitami průtoků, které vyváží do celého světa.

Jednotky BRISTOLSpolečnost BRISTOL se nedávno stala součástí skupiny ABSOLENT Group a došlo tak k mnoha změnám v jejím sortimentu. Díky tomu můžeme nyní nabídnout širokou škálu lokálních i modulárních jednotek v oblasti elektroerozivní filtrace.

Elektrostatické odlučovače jsou nezastupitelné tam, kde se jedná o separaci velkých objemů suchých prachových částic (spalovny, elektrárny, zpracování popílku). Lze je také použít tam, kde je odsáván čistý olejový aerosol – bez příměsi pevných částic a částic kouře.

Odlučovače BRISTOL je rovněž možné úspěšně aplikovat jako sekundární filtry, např. v systémech pro odsávání emulzního kouře, které nejprve s vysokou účinností odloučí emulzní mlhovinu, takže do druhého elektrostatického stupně vstupuje již jen mnohem méně kontaminovaná vzdušnina s mírným obsahem aerosolu a vyšším obsahem kouře. Odlučovač není tak zatěžován velkým množstvím aerosolu, který jej obvykle při dlouhodobém používání poškozuje. Jeho účinnost je díky tomu velmi dobrá a servisní interval mnohem delší, než kdyby byl použit jako primární filtrační systém.

Bristol: Die Luft ist rein