LAS

Znáte technologie laserového značení, laserového řezání, laserového svařování, laserového strukturování nebo laserové ablace? Využíváte laserový systém a hledáte odsávací jednotku, která by dokonale splňovala požadavky vašich procesů a aplikací?

Řada zařízení LAS pokrývá celou škálu technologií pro odsávání laserového dýmu a filtraci laserového prachu – pro všechny možné laserové procesy v mnoha průmyslových odvětvích, stejně jako v řemeslné výrobě, lékařství nebo výzkumu. Naše systémy pro odsávání dýmu odstraňují škodliviny ze vzduchu od hrubých částic přes lepkavý prach až po nejjemnější částice.


Technické parametry jednotky – LAS 160 
maximální průtok190 m3/h
maximální podtlak3,200 Pa
pracovní průtok při podtlaku80 m3/h při 1,900 Pa
rozměry405 x 355 x 492 mm
kazetový filtrační systém
Technické parametry jednotky – LAS 260 
maximální průtok340 m3/h
maximální podtlak8,300 Pa
pracovní průtok při podtlaku200 m3/h při 5,000 Pa
rozměry460 x 475 x 975 mm
kazetový filtrační systém

Systémy série LAS jsou určeny pro odsávání a filtraci dýmů z technologií laserového obrábění nebo značení různých materiálů. Tyto jednotky jsou schopny dokonale zpracovat široké spektrum materiálů  – železné i neželezné kovy, dřevo, plasty, gumu a další typy materiálu.

Jednotky LAS pracují se dvěma filtračními principy:

  • buď princip kaskády výměnných filtračních elementů, která obvykle obsahuje jak velkokapacitní např. kapsové filtry a předfiltry, tak i vysoce účinné HEPA filtry nejvyšších tříd H13 nebo dokonce H14. Tento princip vyžaduje periodickou výměnu filtračních komponent (není třeba vyměňovat všechny filtrační elementy najednou, vždy jen ten, jehož kapacita je vyčerpána). Kaskádový princip je vhodný pro opracování nekovových materiálů (dřevo, plasty, guma apod.)

  • nebo princip sestavy samočisticích filtračních patron, které jsou v pravidelných intervalech čištěny rázovým vzduchem z integrované tlakové nádoby (běžný dílenský rozvod vzduchu). Díky tomu je sací výkon stabilní, vyrovnaný a životnost filtračních patron je velmi dlouhá. Tento princip nelze použít u některých problematických vzdušnin s adhezivními částicemi, typická aplikace je zpracování oceli a podobných kovových materiálů.

Všechny jednotky jsou také vybaveny různými samostatně výměnnými nebo dokonce čistitelnými předfiltry – vždy v závislosti na konkrétních podmínkách aplikace. Jednotky lze dále vybavit i následnou výstupní kazetou s aktivním uhlím, modulem pro zhášení žhavých částic na vstupu, modulem pro napojení návazného odvodného potrubí a mnoha typy flexibilních samonosných filtračních ramen ALSIDENT (v některých případech lze aplikovat i dvě ramena na jednu jednotku a odsávat tak dvě pracoviště).


LAS 800

všestranné a flexibilní odsávání dýmu při laserovém zpracování materiálu

Technické parametry jednotky – LAS 800 HD.65
maximální průtok1,440 m3/h
maximální podtlak4,900 Pa
pracovní průtok při podtlaku500 m3/h při 3,900 Pa
860 m3/h při 2,800 Pa
rozměry1,450 x 800 x 2,000 mm
patronový filtrační systém

Extrémně jemný laserový prach je nežádoucím produktem při laserovém zpracování materiálů – potenciálně nebezpečný pro lidské zdraví, funkčnost strojů a kvalitu výrobků. Proto je využití technologie odsávání dýmu v každodenní výrobní praxi nejen nezbytné, ale také náročné. Ovlivňujícími parametry mohou být množství produkovaného prachu nebo často rozdílné složení prachu – v závislosti na tom, jaké materiály se právě zpracovávají. V praxi to znamená opakované zastavení výroby, výměnu filtrů nebo zajištění další technologie. To stojí čas, prostor a peníze. Odsávání laserových dýmů se proto může stát Achillovou patou výroby. Společnost ULT představuje technologii odsávání, speciálně vyvinutou pro laserové zpracování neustále se měnících materiálů v režimu 24/7. LAS 800 spojuje dlouhodobé zkušenosti společnosti ULT s odsáváním laserových dýmů ve všestranném a výkonném prémiovém produktu.

Typické aplikace systému LAS

Zpracování po laserovém řezání, slinování, svařování, značení, strukturování a laserové ablaci.

Vhodný pro průmyslová odvětví na zpracování plastů, strojní zařízení, výrobu elektroniky, výrobu reklamních materiálů, automobilový a letecký průmysl.

Základní výbava

Přídavné zařízení v systému LAS 800 bylo navrženo pro složité situace znečištění ovzduší způsobené měnícími se materiály a výrobními podmínkami. Může se vyskytovat lepkavý prach a extrémně jemný laserový dým, často doprovázený toxickými plyny a nepříjemným zápachem. K oddělení těchto látek znečišťujících ovzduší jsou zapotřebí další filtry.
Proti zvýšenému riziku požáru a výbuchu v souvislosti s laserovým zpracováním některých kovů se nabízejí další bezpečnostní možnosti. Pro integraci do automatizované výroby poskytuje LAS 800 volitelně síťové připojení k digitálnímu řízení celého systému.

Volitelné přídavné vybavení

Zařízení LAS 800 odstraňuje z ovzduší na pracovišti laserový prach různé kvality ve velkém množství
– bezpečně, spolehlivě a bez nutnosti přestavby. Pozornost je především věnována požární ochraně.

Zařízení LAS 800 je vybaveno vysoce účinnými patronovými filtry a odstraňuje znečišťující látky ze vzduchu při mnoha procesech laserového obrábění. Je navržen modulárně a lze jej dodatečně vybavit pro zvláštní situace znečištění.

Přínosy pro uživatele

• Jedno z nejtišších zařízení ve své třídě
• Velmi energeticky úsporný díky ventilátoru IE3
• Flexibilní platforma pro přizpůsobení měnícím se procesům
• Integrované bezpečnostní vybavení
• Kompaktní design s malými rozměry
• Volitelná verze pro hořlavé nebo výbušné prachy
• Volitelná moderní BUS komunikace Profinet