ASD

ASD představuje sofistikované zařízení pro odsávání a filtraci prachu a kouře – uspořádané do modulů podle požadavků uživatele. V případě potřeby umožňují optimalizované přizpůsobení příslušným provozním podmínkám a stávají se nedílnou součástí výrobních zařízení.

Systémy ASD nabízejí uživatelům volbu mezi dvěma alternativami.

Kazetové filtrační jednotky

Kazetové filtrační jednotky se používají především tam, kde je množství prachu a dýmu poměrně malé, k odstraňování lepkavých, znečišťujících látek a pachů. Prach a plynné škodliviny jsou filtračními systémy zadržovány a vyčištěný vzduch je přiváděn zpět do pracovního prostoru. Na konci své životnosti se kazetové filtry vyměňují.

Funkční princip kazetové filtrační jednotky ASD

Patronové filtrační jednotky

Patronové filtry se používají především k odstraňování suchého, koncentrovaného prachu a kouře v poměrně vysokých objemech. Vyznačují se dlouhou životností a nízkými provozními náklady. Znečištěné látky se zachycují na povrchu filtrační patrony. Filtrační patrona je čistitelná. V určitých intervalech se patrona čistí rázem stlačeného vzduchu a prach se shromažďuje v zásobníku na prach. Vyčištěný vzduch je přiváděn zpět do pracovního prostoru.

Funkční princip patronové filtrační jednotky ASD

Typ a objem prachu a kouře nejsou jediným kritériem při výběru vhodného filtračního systému. Klíčový význam má také požadovaný výkon odsávání. Zásadní význam zde má pracovní místo a prostředí pro odsávání:

Jak blízko se mohu dostat k místu vzniku znečištění? Jaká objemová kapacita má být odebrána? Jak daleko musí být odsávaný vzduch dopravován?
Pro vysokou koncentraci prachu a kouře jsou vhodným zařízením patronové filtry ASD. Vzhledem k integrovaným odlučovačům prachu vyžadují o něco více místa než kazetové filtrační jednotky.
Nejvýkonnější jednotky jsou stacionární zařízení. Ve svých nejpropracovanějších úrovních konfigurace se dokonale hodí pro odsávání ve velkých nebo centrálních systémech a účinně odstraňují velký objem prachu a kouře.


Zachytávání znečišťujících látek

Kvalita zachycení znečišťujících látek je základem technologie extrakce a filtrace. Rozhodující význam má zejména co největší blízkost zdroje znečištění: Zdvojnásobení vzdálenosti například znamená čtyřnásobné zvýšení potřebného sacího výkonu a exponenciální nárůst spotřeby energie pro zachycení odpovídajícího množství částic. Obecně platí, že typ použitého záchytného prvku musí co nejlépe vyhovovat situaci selektivního odsávání na každém příslušném pracovišti. To je otázka geometrie i rozměrů.


Typické oblasti použití

Procesy plnění, dávkování, broušení, řezání, frézování, aditivní výroba, restaurátorské práce.


Technické parametry jednotky – ASD 160
maximální průtok190 m3/h
maximální podtlak3,200 Pa
pracovní průtok při podtlaku80 m3/h při 1,900 Pa
rozměry405 x 355 x 492 mm
kazetový filtrační systém
Technické parametry jednotky – ASD 200
maximální průtok320 m3/h
maximální podtlak9,000 Pa
pracovní průtok při podtlaku230 m3/h při 1,000 Pa
rozměry405 x 355 x 492 mm
kazetový filtrační systém
Technické parametry jednotky – ASD 300
maximální průtok635 m3/h
maximální podtlak3,200 Pa
pracovní průtok při podtlaku200 m3/h při 2,500 Pa
rozměry475 x 585 x 1010 mm
patronový filtrační systém

Odsávání grafitového prachu

ULT ASD - grafitový prachSamostatnou kapitolou mezi filtračními jednotkami s automaticky čištěnými patronami jsou filtrační věže pro odsávání a filtraci velmi nebezpečného grafitového prachu.

Od běžných jednotek se liší celkovým provedením, které např. zahrnuje antistatický lak a uzemněnou konstrukci, ale především speciální filtrační patrony, které jsou rovněž antistatitcké a povlakované teflonem tak, aby adhezivní částice grafitu nemohly uváznout mezi sklady filtračního materiálu patrony.

Tyto filtrační patrony pracují s účinností přes 99,97% a to při životnosti přes 2 roky. Jednotka je dále vybavena automatickou uzavírací klapkou, která uzavírá sání v okamžiku automatického čištění patrony rázových vzduchem – to zabraňuje průniku tlakového vzduchu do odsávaného prostoru stroje. Součástí jednotky pro odsávání grafitu je dále i bajonetové připojení pro sací hadici ø 50 mm, kterou lze manuálně vysávat ty částice grafitu, které uváznou např. v hlubších žebrech zpracovávaného materiálu.

Typickou aplikací, při které se tvoří značné množství grafitového prachu, je výroba grafitových elektrod pro EDM technologie. Vlastní polotovar nebývá nijak velký a obvykle je obráběn nástrojem malého průměru za vysokých otáček stroje. Způsobů, jak co nejefektivněji produkovaný prach odsávat, je celá řada; vždy ale platí zásada odsávat co nejblížeji u zdroje prachu. Pro tyto aplikace lze např. použítvelmi účinně použít princip integrovaného samonosného sacího ramene, které je instalováno uvnitř stroje. Obsluha toto rameno před počátkem operace napolohuje co nejblíže k nástroji; po ukončení obrábění jej naopak snadno odsune do pohotovostní polohy. Tím může být dosaženo skutečně efektivního odsávání.

Existuje však i mnoho jiných způsobů efektivního odsávání (odsávání pomocí protiproudu vzduchu, spodní sání apod.). Volbu optimální technologie odsávání rádi navrhneme v návaznosti na vaše zadání.

ULT - odsávání grafitového prachu