Grafitový prach

ULT ASD - grafitový prachSamostatnou kapitolou mezi filtračními jednotkami s automaticky čištěnými patronami jsou filtrační věže pro odsávání a filtraci velmi nebezpečného grafitového prachu.

Od běžných jednotek se liší celkovým provedením, které např. zahrnuje antistatický lak a uzemněnou konstrukci, ale především speciální filtrační patrony, které jsou rovněž antistatitcké a povlakované teflonem tak, aby adhezivní částice grafitu nemohly uváznout mezi sklady filtračního materiálu patrony.

Tyto filtrační patrony pracují s účinností přes 99,97% a to při životnosti přes 2 roky. Jednotka je dále vybavena automatickou uzavírací klapkou, která uzavírá sání v okamžiku automatického čištění patrony rázových vzduchem – to zabraňuje průniku tlakového vzduchu do odsávaného prostoru stroje. Součástí jednotky pro odsávání grafitu je dále i bajonetové připojení pro sací hadici ø 50 mm, kterou lze manuálně vysávat ty částice grafitu, které uváznou např. v hlubších žebrech zpracovávaného materiálu.

Typickou aplikací, při které se tvoří značné množství grafitového prachu, je výroba grafitových elektrod pro EDM technologie. Vlastní polotovar nebývá nijak velký a obvykle je obráběn nástrojem malého průměru za vysokých otáček stroje. Způsobů, jak co nejefektivněji produkovaný prach odsávat, je celá řada; vždy ale platí zásada odsávat co nejblížeji u zdroje prachu. Pro tyto aplikace lze např. použítvelmi účinně použít princip integrovaného samonosného sacího ramene, které je instalováno uvnitř stroje. Obsluha toto rameno před počátkem operace napolohuje co nejblíže k nástroji; po ukončení obrábění jej naopak snadno odsune do pohotovostní polohy. Tím může být dosaženo skutečně efektivního odsávání.

Existuje však i mnoho jiných způsobů efektivního odsávání (odsávání pomocí protiporudu vzduchu, spodní sání apod.). Volbu optimální technologie odsávání rádi navrhneme v návaznosti na vaše zadání.

ULT - odsávání grafitového prachu