Politika kvality

Politika kvality ve společnosti WEMAC spol. s. r.o.

Politika jakosti ve společnosti WEMAC spol. s r.o. je základním a dlouhodobým záměrem společnosti v oblasti řízení kvality ČSN EN ISO 9001. Tento záměr vedení společnosti lze charakterizovat zejména takto:

  • naší hlavní a trvalou snahou je a bude snaha vyhovět zákazníkovi. Za tím účelem chceme dále nejen zvyšovat odbornou úroveň týmu našich kolegů a spolupracovníků, ale zároveň jim i vštěpovat zásadu, že ochota a flexibilita je stejně důležitá jako technická způsobilost,
  • trvalá kontrola kvality našich produktů a služeb. Hodláme velmi přísně dbát nejen na kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů, ale i přesné dodržování dohodnutých podmínek a termínů a totéž vyžadovat i od našich dodavatelů a obchodních partnerů
  • respekt k předpisům, zákonům a legislativě obecně musí být zřetelnou součástí jednání všech pracovníků společnosti. Za tím účelem hodláme velmi pozorně sledovat event. změny v legislativní oblasti a neprodleně se jim přizpůsobovat,
  • zvyšování odborné úrovně pracovníků na všech úrovních musí být nedílnou a pravidelnou součástí běžné pracovní náplně. Navážeme a dále zdokonalíme stávající systém firemního školení tak, aby jak jazyková, tak i odborná úroveň všech pracovníků společnosti dále rostla,
  • při respektování všech výše uvedených principů chceme nejen zachovat, ale dále výrazně zvýšit náš podíl na trhu filtrační techniky v průmyslu a i nadále tak být jednou z vedoucích společností v oboru.

ředitel společnosti
Ing. David Kratochvíl
prosinec 2010