Velum

  • Ochrana elektrokomponent proti olejové mlhovině, aerosolům a prachu
  • Nízké náklady, vysoké úspory, jistá návratnost
  • Účinné zabezpečení nejnáročnějších komponent obráběcích strojů a robotů

Filtrační rouna VELUM – předcházejte následkům včas!

Bez chladicí kapaliny se dnes většina metod obrábění prostě neobejde. Nasazení kvalitních chladicích kapalin způsobilo nejen značné zkrácení výrobních časů, ale také umožnilo bouřlivý rozvoj nástrojů a zejména obráběcích strojů. Vysoké tlaky chladicích kapalin, nové materiály nástrojů, rychlosti vřeten v desítkách tisíc otáček za minutu, extrémně krátké časy výměny nástrojů i bleskurychlé rychloposuvy mají obrovský efekt z hlediska růstu efektivity výroby. Vedle jednoznačně pozitivních ekonomických přínosů tohoto vývoje je ale stinnou stránkou věci dříve nebývalé zatížení okolního pracovního prostředí vedlejším produktem obrábění – olejovým aerosolem, emulzní mlhovinou nebo v případě suchého obrábění extrémně jemným prachem.

Produkt VELUM

Dokud chladicí kapalina pouze volně stékala na místo styku obrobku a nástroje, nemohlo o mlhovině či aerosolu být ani řeči. Ale již při otáčkách vřetene okolo 10.000 ot/min se do ovzduší rozstřikem uvolňuje obrovské množství částic aerosolu o velikosti okolo 1 mikrometru, které fakticky nikdy v reálných podmínkách nespadnou na zem a volně poletují vzduchem, dokud je někdo nevdechne, nebo se někde nepřichytí. POZOR – nehovoříme o viditelných kapkách; je třeba si uvědomit, že lidský vlas má cca 100 až 150 mikrometrů, přičemž produktem výkonného obrábění jsou mikrometrické nebo dokonce submikronové částice v rozsahu cca 0,05 – 10 mikrometrů.

VELUM - Aplikace

Naštěstí jsou již k dispozici technologie, které si s tímto problémem umí poradit – odlučovače aerosolů. Pro běžný aerosol do koncentrací 10 mg/m³ (CNC soustruh, obráběcí centrum základních vlastností) jsou nejčastěji používané odstředivé odlučovače FILTERMIST, pro vyšší koncentrace např. filtrační věže ABSOLENT série A•MIST, pro nejtěžší tzv. olejové kouře s koncentracemi přes 100 mg/m³ jsou pak nejvhodnější speciální jednotky ABSOLENT série A•MIST (jen pro doplnění, česká norma stanovila limit koncentrací olejových / emulzních aerosolů na hodnotu 5 mg/m³). Co ale v případě, že z technických či cenových důvodů nelze odlučovače instalovat?

Pokud pomineme zdravotní rizika dlouhodobého působení těchto obvykle ropných produktů na lidský organizmus (a to by mělo především být o zodpovědnosti každého majitele či ředitele výrobní firmy), mohou způsobovat emulzní a olejové aerosoly a prachové částice velké ekonomické škody na materiálním vybavení – především pak na rozvodných skříních a řídících systémech obráběcích strojů a robotů. Tyto komponenty musí být chlazeny a pro tyto účely nasávají integrovanými ventilátory okolní vzduch. Pokud je prostředí v hale ve větší míře kontaminováno prachem či aerosolem, je obvykle jen otázka času, kdy dojde k poškození těchto obvykle velmi drahých elektročástí.

Výrobci obráběcích strojů a robotů se tomu snaží čelit tím, že na vnitřní stranu skříní instalují výměnné pasivní filtry – ale tyto filtry bývají obvykle velmi silné a jejich kontrola vyžaduje obvykle nepraktické otevírání dveří elektroskříní, což bývá podmíněno vypnutím stroje.

VELUM - Aplikace

Řešením je použití ochranného rouna VELUM, které se instaluje PŘED sací ventilátor elektroskříně. Systém VELUM se instaluje velmi snadno – základní patrona obsahuje cca 90 útržků jemného filtračního rouna a je opatřena  magnety. Přichytí se tak snadno nad vstupní mřížku ventilátoru. Rouno se povytáhne tak, aby překrývalo celou mřížku, a upevní se dvěma příčnými magnetickými lištami. Celá instalace netrvá ani pět minut.

Vizuální kontrola stavu zanesení filtračního rouna je okamžitá a rychlá.

Filtrační rouno VELUM je zhotoveno ze speciální velmi lehkých vláken tenké viskózy s hmotností pouze 20 g/m² a o tloušťce jen 0,16 mm. Toto rouno ani v zaneseném stavu nezpůsobuje snížení průtoku vzduchu do elektroskříně; průměrná prodyšnost materiálu je až 5900 l/(m².s).

VELUM - ochranná rounaRouno se lehce přisaje na mřížku skříně a kopíruje tak její tvar. Poté, co je po vizuální kontrole stanoveno, že je vhodné rouno vyměnit, uvolní se jednoduše magnetické lišty a rukou se rouno vytáhne z patrony – celý proces je záležitostí vteřin.

Ochranná rouna VELUM jsou k dispozici v šířích 200 mm, 300 mm, 400 mm a 500 mm.

Každá plná sada obsahuje výměnnou patronu v kazetě s magnetickými úchyty s 18 metry filtračního rouna (devadesát útržků po 200 mm) a dvě magnetické lišty. Základní výměnnou kazetu lze objednat i samostatně.

K dispozici je také řada VELUM Air – ta je tvořena ze silnějších vláken s o něco menší prodyšností materiálu.