AOD

Při procesu elektroerozívního obrábění na EDM strojích či při řezání drátem na strojích typu WIRE-CUT se do ovzduší uvolňuje značné množství nejrůznějších látek. Jsou to jednak částice zpracovávaného kovu, jednak výpary vznikající vlastním procesem elektroeroze.

Vzhledem k tomu, že tento proces probíhá v kapalině – dielektriku různého chemického složení, ve kterém je obrobek obvykle plně ponořen, jsou uvolňované plyny velmi nebezpečné lidskému zdraví.

Filtrační systémy, které mají řešit tato bezpečnostní rizika, musí tedy být schopny plnit dvojí funkci – jednak zachytávat uvolňovaný aerosol, jednak z něho s vysokou účinností separovat nebezpečné chemické sloučeniny.

Obě tyto funkce splňují systémy AOD.

ULT AODPřehled

AOD 220
220 m3/hod, zvláštní provedení dmychadla,
podtlak až 1100 Pa

AOD 250
450 m3/hod, zvláštní provedení dmychadla,
podtlak až 2600 Pa

AOD 1000
1700 m3/hod,zvláštní provedení dmychadla,
podtlak až 2600 Pa