Magnom™

  • Unikátní submikronové metody filtrace všech feromagnetických a mnoha paramagnetických částic již o velikosti 0,07 mikrometru.
  • Celosvětově patentovaný systém MAGNOM

Celosvětově patentovaná unikátní metoda filtrace chladicích a hydraulických olejů a jiných kapalin, vyvinutá firmou Fluid Conditioning Systems Ltd., Anglie. Princip filtrace umožňuje zachytávat částice již od velikosti 0,07 mikrometru (0,00007 mm). 

MAGNOM

Stále vyšší požadavky na čistotu kapalin(oleje, řezných kapalin, dielektrika apod.) , používaných v průmyslu, ale i v jiných odvětvích, vyvolaly snahu najít jednoduchý, ale účinný způsob jejich filtrace s mnohem vyšší účinností, než jaká je běžně k dispozici.

Vývojáři anglické firmy Fluid Conditioning Systems Ltd. vyvinuli filtrační systém MAGNOM, který tyto požadavky naplňuje – je kompaktní, vysoce účinný, nenáročný na údržbu a obsluhu, nevyžaduje nákladný spotřební materiál. Jednoduše se zakomponuje do daného potrubí a při proudění kapaliny zachytává nežádoucí abrazivní částice, které musí projít jeho magnetickým polem.

Díky velmi vysokému gradientu tohoto magnetického pole – na úrovni magnetu je hodnota cca 1200 G (gauss), zatímco na obvodu sběrných lamel je až 6500 G – lze pomocí filtrů MAGNOM zachytávat vedle všech magnetických i mnoho paramagnetických materiálů, jako např. měď, bronz, olovo, grafit, silikon, některé druhy hliníku apod.

MAGNOM - popis

Při průtoku kapaliny filtrem nedochází ke změně průtoku, protože vlivem magnetického pole se částice zachytávají pouze mezi sběrnými ocelovými deskami, zatímco podélné průtokové kanály (celkový součet jejich plochy je 110% plochy vtoku a výtoku z filtru) zůstávají stále průchozí.  Průtokové kanály zůstávají vlivem tvaru magnetických siločar volné i při zcela zaplněném filtru, takže tlaková ztráta v obvodu je zanedbatelná a nedochází ke kavitaci. Filtry MAGNOM lze proto vsadit i před vysokotlaká čerpadla (např. obráběcích strojů) a zamezit tím riziku jejich poškození.

Filtry MAGNOM neobsahují rotační části. Nevyžadují žádné výměnné náhradní kartridže – jediným provozním nákladem je čištění magnetického trnu (provádí se např. tlakovou vodou, přičemž velkou jednotku CLEAR PROCESS vyčistíte za 30 – 40 vteřin).