ACD

Odsávací a filtrační technologie pro pachy a chemické výpary.

Lepidla nejen nepříjemně zapáchají, ale jsou také škodlivá. Proto je v mnoha průmyslových procesech nutná účinná technologie odsávání a filtraci.

Při mnoha výrobních procesech v průmyslových odvětvích, jako je chemický, farmaceutický, potravinářský, strojírenský nebo automobilový průmysl, se uvolňují znečišťující látky v podobě plynů a par, často doprovázených i nepříjemným zápachem.

Pachy, plyny a výpary

Při chemických procesech vznikají plyny, kyselé výpary nebo výpary rozpouštědel, které dráždí oči a plíce. Některé z nich  (i v malé koncentraci) působí jako respirační jedy nebo neurotoxiny a jiné vyvolávají nebezpečí výbuchu.

Plyny a páry jsou doprovázeny především částicemi a aerosoly. Působí na dýchací cesty a mohou také poškodit stroje a výrobky tím, že vytvářejí pevně přichycené vrstvy nečistot. Proto jsou právní předpisy týkající se odstraňování těchto škodlivin z ovzduší na pracovištích velmi přísné.

Technologie odsávání a filtrace

Odsávací a filtrační technologie typu ACD společnosti ULT se vyznačuje individuálně navrženými řešeními odsávání a nákladově úspornými inovativními filtračními systémy. K dispozici jsou mobilní jednotky vyžadující málo místa, např. pro využití v laboratořích. Kromě toho společnost ULT nabízí řešení, která jsou díky své univerzálnosti a provozní spolehlivosti vhodná i pro automatizované výrobní provozy.


Trojí škodlivý účinek plynů, pachů a par

Typické oblasti použití

  • Lepení
  • Nátěry
  • Lakování
  • Laminování
  • Laboratorní činnosti
  • Chemické procesy
  • Formování
  • Dávkování

Filtrační systém

Zařízení typu ACD jsou kazetové filtrační jednotky. Jejich komplexní filtrační systémy zachycují plynné znečišťující látky i prachové částice a aerosoly. Vyčištěný vzduch pak může být recirkulován zpět do pracovního prostředí, což výrazně zvyšuje hospodaření s energií. Nasycené kazetové filtry se snadno vyměňují a lze je částečně renovovat. Díky inovativním koncepcím filtrů umožňujícím dlouhou životnost jsou investiční náklady poměrně nízké.

Pro přesné zachycení znečišťujících látek mohou být odsávací a filtrační jednotky vybaveny vhodnými odsávacími rameny a sběrnými prvky. K tomuto účelu nabízí společnost ULT vysoce kvalitní výrobky od předních dodavatelů.

 

Výkonnostní třídy

Technologie odsávání a filtrace řady ACD zahrnuje širokou škálu jednotek. Nabídka sahá od malých, ergonomicky navržených mobilních jednotek pro jednotlivá pracoviště až po vysoce výkonné systémy pro automatizované nebo poloautomatizované výrobní linky.

Některé modely lze optimalizovat pro speciální provozní podmínky, např. pro žíravé nebo výbušné směsi plynů či vysoké množství emisí. Pro eliminaci zápachu jsou vhodné adsorbenty, jako je aktivní uhlí.

Obzvláště uživatelsky přívětivé

Nízká hlučnost a nízká spotřeba energie. Jednoduchá obsluha a údržba. Možnost recirkulačního provozu a snadná výměna filtrů.

Bezpečnost automatizovaných výrobních linek

Dlouhá životnost filtračních systémů výrazně zkracuje dobu odstávek a snižuje náklady na údržbu.

Otevřeno zvláštním požadavkům

K dispozici v provedení ESD a ATEX, skříní z nerezové oceli pro korozivní plyny, speciálním napájecím napětím a frekvencí, digitálním řízením pro stabilizaci tlaku, funkcí časovače, analýzou filtrů a rozhraním pro externí ovládání.


Příklady jednotek

ACD 160
maximální průtok190 m3/h
maximální podtlak3,200 Pa
pracovní průtok při podtlaku80 m3/h při 1,900 Pa
rozměry405 x 355 x 492 mm
ACD 400
maximální průtok1000 m3/h
maximální podtlak2,600 Pa
pracovní průtok při podtlaku400 m3/h při 2,300 Pa
rozměry600 x 660 x 900 mm
ACD 1200
maximální průtok1,500 m3/h
maximální podtlak3,250 Pa
pracovní průtok při podtlaku1,000 m3/h při 1,700 Pa
rozměry790 x 820 x 1,340 mm