Sekundární filtry

HEPA

V některých případech obsahuje mlhovina vedle běžných částic aerosolu i částice mnohem menší. Zdrojem těchto sub-mikronových částic může být např. pálení třísky při hrubování, vysokotlaké chlazení středem nástroje, zvláště vysoké otáčky vřetene, obrábění některých druhů nerezových materiálů atd. Často se tyto částice – tzv. olejový kouř – objevují u vícevřetenových soustruhů nebo dlouhotočných automatů, chlazených olejem.

Pro takovou mlhovinu je nutný přídavný stupeň filtrace – buď klasický pasivní filtr, který částice zachytává až do úplného nasycení, nebo samodrenážní S-FUSION; mikrovláknový filtr třídy E10, který má mnohonásobně vyšší životnost.

S/FX Fusion – sekundární filtry pro nejjemnější olejové částice

Filtermist - mikrovláknový filtrFirma FILTERMIST vyvinula ve spolupráci s předním švédským výrobcem filtrační techniky firmou ABSOLENT zcela nové sekundární filtry, které mohou plně nahradit stávající přídavné filtry, protože jejich životnost je tří- až pětinásobná. Podle prvních zkušeností je životnost těchto filtrů (v závislosti na dané aplikaci) až devět měsíců.

Tyto filtry, postavené na bázi samodrenážních mikrovláken (tedy na podobném principu, jako filtrační kazety ABSOLENT) začnou po dosažení určitého stupně nasycení zachycené médium uvolňovat ve formě kapek do odpadní hadice, svedené např. zpět do nádrže stroje. Filtry jsou určeny pro aplikace, které používají jako chladivo čistý olej – vedle výrazného zvýšení životnosti je proto druhotným efektem značná úspora oleje.

Filtermist - mikrovláknový filtrS-FUSION je k dispozici pro jednotky S-400 (425 m³/hod) a S-800 (800 m³/hod) – tedy pro ty, které se nejčastěji používají na dlouhotočných automatech a obdobných strojích. Za použití adaptéru je možné tímto filtrem osadit i jednotku S-200.

FX-FUSION je určený pro jednotky FX-4002, FX-5002 a při použití adaptéru také pro FX-6002 a FX-7002.

Jde o certifikované EPA filtry, třída E10.

Nové mikrovláknové přídavné filtry jsou odpovědí firmy FILTERMIST na současné trendy neustálého zvyšování výkonu obráběcích strojů, kdy se zejména při vysokorychlostním obrábění ocelí pod olejem příležitostně objevují v aerosolu i částice spáleného oleje, které jsou o řád i dva menší než částice aerosolu.

Technická data S Fusion

Pokles průtoku o pouhých 14% během 4000 hodin provozu! Patentovaný Venturiho systém vrací velkou část filtrovaného oleje zpět do stroje a zvyšuje životnost přídavného filtru.

 

Filtermist - S Fusion graf