Princip činnosti

Odstředivé odlučovače FILTERMIST jsou postaveny na principu odlučování částic ze vzduchu díky využití jejich rozdílných specifických hmotností.

Separační buben uvnitř odlučovače rotuje velkou rychlostí a pomocí vnitřních lopatek nasává kontaminovaný vzduch. Při nárazu částic na lopatky dochází k vlastnímu efektu separace vzduchu a částic použitého média. Odloučené medium pak prochází technologickými vložkami, ve kterých se ultrajemné submikronové částice opět slučují do kapek větší velikosti a hmotnosti a ty pak prochází perforací bubnu na vnitřní plochu vnějšího pláště odlučovače. Zde vlivem proudění vzduchu odloučené medium již ve formě kapaliny stoupá až do sběrné drážky, odkud je pak odváděno odpadní hadicí na libovolné místo podle potřeby.

Filtermist - Princip činnostiZmiňované technologické vložky tedy nemají za cíl odloučené medium zachytávat jako nějaký pasivní filtrační prvek, pouze napomáhají procesu separace. Dalším důvodem použití těchto vložek je snížení hladiny hluku, který je vytvářen proudícím vzduchem. Tyto vložky (čtyři kusy ve vlastní separační komoře a další dvě zvukově izolační vložky na výfuku z odlučovače) představují jediný spotřební materiál, který je potřeba podle potřeby vyměňovat. Vzhledem k tomu, že se nejedná o elementy, zachytávající odloučené medium, je jejich životnost ve většině aplikací delší než jeden rok.

Základní charakteristikou použitého principu odlučovačů firmy Filtermist Limited je skutečnost, že proces separace je dán prakticky pouze tvarem lopatek separačního bubnu a rychlostí jeho rotace, takže z dlouhodobého hlediska účinnost téměř neklesá.