Vzdálená správa

F Monitor 2 & 2+

Namontováním přístroje F Monitor 2 nebo 2+ ke každému odlučovači olejové mlhy Filtermist lze snadno a rychle odhalit případné problémy.

Monitorujte svůj odlučovač olejové mlhy Filtermist pomocí nového a vylepšeného F Monitoru. F Monitor 2 a 2+ s technologií Bluetooth využívá celosvětově známý systém semaforu, který upozorňuje obsluhu stroje na potřebu servisu odlučovače olejové mlhy.

Oba přístroje F Monitor 2 a 2+ měří průtok vzduchu a čas. Přístroj F Monitor 2+ má navíc funkci měření vibrací a teploty motoru – díky tomu je ještě snazší zjistit, kdy jednotka Filtermist potřebuje servis.

Monitor neustále měří průtok vzduchu, čas, vibrace a teplotu podle parametrů nastavených v příslušné aplikaci na chytrém telefonu nebo tabletu (dostupné pro Android a iOS). Pokud vše funguje tak, jak bylo při instalaci jednotky zamýšleno, zůstávají kontrolky zelené. Jakákoli změna těchto hodnot vyvolá změnu barvy na oranžovou nebo červenou v závislosti na velikosti změny.

F Monitor 2 a 2+ se prodává jako volitelné příslušenství a lze jím jednotky Filtermist osadit i kdykoliv dodatečně.

Chraňte své pracovníky zajištěním stálé a správné funkce vašeho filtru.