Účinnost

Účinnost odlučování je hodnocena jako množství miligramů daného odlučovaného media na kubický metr a minimální povolená hodnota je v různých zemích evropské unie různá. V tuzemsku je maximální povolená koncentrace olejových nebo emulzních aerosolů v ovzduší 5 mg/m³. Tato hodnota je stanovena zákonem 361 z roku 2007, výňatek ke stažení je zde.

V některých evropských zemích je povolená hodnota koncentrace uvažovaného media (olejové mlhy) 3 mg/m3. Velké firmy mají své interní předpisy ještě tvrdší – Škoda a.a.s., VW Slovakia či Airbus Francie, které odlučovače FILTERMIST používají, vyžadují koncentraci na výstupu z odlučovače max. 1 miligram na kubický metr.

Hodnota obvykle dosahovaná odlučovači FILTERMIST je hluboko pod touto hranicí.

Běžná olejová mlha či emulzní aerosol, který se vytváří při obrábění na obráběcích strojích, je obvykle složena z částic o velikosti 0,5 – 10 mikronů. Podle světových odborných studií zhruba 93% všech částic překračuje velikost 1 µm, asi 5% částic se pohybuje v rozsahu velikostí 0,6 – 1 µm a pouze zbývající 2% částic jsou menší než 0,6 µm.

Účinnost odstředivých jednotek FILTERMIST při filtrování takto složených vzdušnin je mimořádná. V zásadě lze říci, že částice o velikosti jednoho mikronu jsou zachycovány téměř se 100% účinností. Nezávislé testy, provedené britskou vládní agenturou DERA (Defense Evaluation and Research Agency) na jednotce FX5000 prokázaly následující účinnost při filtraci běžné olejové mlhy:

velikost částic µm 0,09 0,25 0,50 0,80 1,25 2,50
účinnost filtrace % ~ 60 ~ 86 ~ 98 ~ 99 ~ 100 ~ 100

Pro správné porovnání účinnosti je však nutné hodnotit účinnost z dlouhodobého hlediska.
To nejlépe charakterizuje níže uvedený graf:

Filtermist - graf účinnosti

Jedná se o obecný průběh účinnosti různých typů odlučovačů v závislosti na době nasazení. Zatímco účinnost odstředivého odlučovače zůstává téměř konstantní, účinnost méně kvalitních odlučovačů se záchytnými pasivními filtry či elektrostatických odlučovačů výrazně mění svoje vlastnosti v závislosti na délce používání. Zejména účinnost elektrostatických odlučovačů časem klesá i při jeho dokonalém vyčištění, a to vlivem pozvolného snižování schopností ionizační jednotky. Podle informací tuzemských i zahraničních uživatelů lze reálně odhadovat, že perioda čištění elektrostatických odlučovačů je cca 3 – 4 měsíce nebo i kratší, přičemž účinnost těsně před vyčištěním může poklesnout až na pouhých 50%.

Obecně platí – pokud jsou při filtraci použity jakékoli pasivní prvky (kartridže, patrony rukávy, desky se skelným vláknem), které mají za úkol zachytávat filtrované částice, aniž by měly schopnost samodrenáže nebo jiného automatického samočištění, dochází k poklesu účinnosti v jasně patrné souvislosti se stupněm zanesení techto elementů. Na rozdíl od odstředivých odlučovačů je tedy vždy účinnost jiných principů (hovoříme-li o stejné cenové kategorii) velmi kolísavá a nerovnoměrná. Pro správné porovnání účinnosti je proto nutné hodnotit účinnost z dlouhodobého hlediska.

F MonitorF Monitor – Kontrola výkonu filtračního zařízení

Monitorovací systém firmy Filtermist informuje pomocí barevné stupnice obsluhu strojů, že je potřeba provést servisní zásah nebo že došlo k zablokování filtru.

Jednotky Filtermist mohou být čidlem F Monitor osazeny dodatečně. U nových jednotek je dostupný jako součást volitelného příslušenství.

Konkrétní čísla a výsledky měření

Filtermist AplikaceV průběhu června a července 2003 jsme provedli zkušební instalaci separátoru FX-2000 s kapacitou 425 m3/hod na soustruhu ESCOMATIC švýcarské provenience u významné moravské firmy se zahraniční účastí. Stroje používají pro chlazení minerální olej.

Separátor (standardní provedení) byl testován ve zkušebním provozu cca jeden týden, zájemce o tento produkt se nezávisle na naší firmě rozhodl provést důkladné proměření skutečné účinnosti odlučovače. V příloze této zprávy je výsledek provedených měření, ve kterých je z pochopitelných důvodů vypuštěno jméno a další identifikační znaky firmy, kde testy proběhly. V případě vážného zájmu jsou však originály výsledků měření k dispozici a mohou být předloženy.

Shrnutí výsledků testů

Testy prováděla specializovaná firma Technické služby ochrany ovzduší Brno spol. s.r.o., člen Asociace autorizovaných Laboratoří pro měření emisí, www.teso.cz s těmito výsledky:

  • snížení koncentrace v pracovním prostoru stroje o 99,73%
  • koncentrace na výstupu z odlučovače 0,002 mg.m-3
  • snížení vnitřní teploty pracovního prostoru stroje o 10,6°C
  • úspora oleje 2,36 lt/den

Testy ve firmě Airbus France, která odlučovače FILTERMIST též hromadně používá, rovněž prokázaly opakovaně koncentraci na výstupu odlučovače FX-6000 pouze 0,03 mg/m3. Podobné hodnoty byly dosaženy i ve španělském výrobním závodě firmy Sandvik (v lokalitě Caldes de Montbui u Barcelony), kde po náročném výběrovém řízení firma FILTERMIST obsadila v první etapě 120 CNC strojů.