Spotřeba elektrické energie

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace – technologií, jejichž přímé efekty „nejsou vidět“ a přesto jsou poměrně nákladné. Dnes již každý ví, že chladicí kapaliny, používané při obrábění, vytváří zdraví škodlivé aerosoly a že je vhodné je odsávat a filtrovat, nicméně investice do těchto technologií vložené chybí při nákupu materiálu, strojů, nástrojů a jiných položek, které přináší přímé výdělky. Proto bývá prvotní snahou pořídit filtrační zařízení co nejlevněji, a to i za cenu toho, že některá filtrační zařízení nejsou dokonalá a je tedy potřebné profiltrovaný vzduch dále odvádět ven mimo halu, nebo že mají vyšší spotřebu elektrické energie, jejíž cena se ale rozpustí v celkových nákladech. Z hlediska celkové dlouhodobé ekonomiky provozu může však problém vypadat jinak.

Program EESS

Správa spotřeby elektrické energie očima firmy ABSOLENT

Švédská firma ABSOLENT přináší program EESS = Energy and Environment Saving System (systém úspory energie a ochrany prostředí). V čem tento program spočívá?

Ve standardním provedení jsou filtrační jednotky vybaveny ventilátorem s běžným asynchronním motorem, jehož spotřeba el. energie je konstantní, ať je již úroveň průtoku (odvíjející se od úrovně zanesení jednotlivých filtračních stupňů) jakákoliv. ABSOLENT je však poměrně konzervativní firma, která udává parametry svých výrobků s velkou opatrností. Pokud tedy např. u některé své filtrační jednotky udává parametr průtoku 4000 m³/hod, znamená to, že tato hodnota je dosažena až po poměrně dlouhé době, kdy jednotlivé filtrační elementy dosáhnout určitého stupně zanesení. Až do té doby je faktický průtok vyšší – viz diagram průtoku z reálného provozu:

ABSOLENT - diagram průtoku

Jak z diagramu vyplývá, deklarované hodnoty průtoku 4000 m³/hod jednotka dosáhla až po cca 500 dnech provozu (a po první výměně 3. filtračního stupně – HEPA filtru, která proběhla po 400 dnech provozu). Do té doby filtrační jednotka „plýtvala“ svým výkonem a spotřebovávala zbytečnou elektrickou energii. To lze vyřešit v rámci programu EESS integrovaným frekvenčním měničem a napojeným podtlakovým čidlem. Pokud je filtrační jednotka vybavena těmito opcemi, frekvenční měnič reguluje (v závislosti na parametrech podtlaku v sacím potrubí) otáčky motoru ventilátoru tak, aby průtok byl přesně požadovaných 4000 m³/hod – jinými slovy by ve výše zmiňovaném případě mohla být spotřeba el. energie výrazně nižší až do 500 dne provozu. Porovnání spotřeby elektrické energie pro filtrační jednotku bez a s frekvenčním měničem vyjadřuje následující schéma:

ABSOLENT - EESS

Rozdíl mezi tmavozelenou a světlezelenou plochou představuje hodnotu ušetřené elektrické energie. Návratnost jistě není obtížné spočítat podle konkrétních dat – čím je silnější motor ventilátoru jednotky, tím je úspora vyšší a návratnost do investice na pořízení frekvenčního měniče a příslušných čidel kratší:

Jednotka Průtok Motor Úspora el. energie
A•SMOKE 40 4000 m3/hod 7,0 kW 3 kWh / h
A•SMOKE 80 8000 m3/hod 15,0 kW 5,5 kWh / h