Princip činnosti

Absolent - princip činnostiFiltrační jednotky ABSOLENT pro odsávání olejového kouře nebo emulzní mlhoviny pracují na principu průchodu vzduchu jednotlivými filtračními kazetami. Tento princip dovoluje navrhovat prakticky neomezenou kapacitu požadované filtrační sestavy.

Právě interní filtrační elementy, které jsou výsledkem dlouhodobého vlastního vývoje pracovníku firmy ABSOLENT, jsou důvodem vysoké a především dlouhodobé účinnosti filtračních jednotek ABSOLENT. Výhodou je, že tuto patentovanou technologii výroby filtračních kazet lze podle potřeby modifikovat resp. kombinovat tak, aby vyhovovala přesně požadovanému zadání.

Na interní filtrační elementy poskytujeme u většiny jednotek standardně záruku 12 měsíců, podle zkušeností uživatelů však tyto prvky dosahují životnosti až čtyř, šesti nebo i více let!

Absolent - kazetyKontaminovaný vzduch vstupuje na sání filtrační jednotky a prochází prvním stupněm filtrace, kde se zachycuje cca 80% všech částic. Po nasycení této vstupní filtrační kazety se začne vyseparovaný olej uvolňovat do sběrné nádrže a odtud je odváděn drenáží nebo malým čerpadlem pro další použití nebo likvidaci.

Po průchodu druhým filtračním stupněm již je vzdušnina téměř čistá a obsahuje jen cca 1,4 – 1,5% částic. Ty pak zůstávají ve třetím vysoce účinném tzv. HEPA filtru, takže zpět do pracovního prostředí se vrací vzduch perfektně vyčištěný.

Tajemství garance dlouhodobého bezúdržbového provozu

Právě zmiňovaná vlastnost samodrenáže prvního a druhého filtračního stupně je základní příčinou dlouhodobého bezúdržbového provozu. Po počátečním nasycení na potřebnou úroveň se již kazeta zanáší jen velmi pomalu, protože zachycená kapalina z ní samovolně stéká. To znamená, že průchodnost filtrů (narozdíl od jiných zcela pasivních principů filtrace) zůstává relativně stejná po velmi dlouhou dobu.

Je ovšem třeba pro každý proces vybrat správnou kombinaci filtračních vrstev tak, aby bylo dosaženo optimálních vlastností celé filtrační sestavy – a to už je náš úkol.

Princip autodrenáže je patrný na následujícím videu, kde je proces zachycen pod mikroskopem: