Slévárny tlakového lití

Profesionální řešení při filtraci a odsávání vzdušniny ve slévárnách tlakového lití

Absolent - slévárny tlakového litíSlévárny tlakového lití jsou náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot. Kombinace suchých a přilnavých částic resp. „suché“ a „vlhké“ vzdušniny je přitom pro mnoho filtračních systémů nepřekonatelným problémem. ABSOLENT  je jednou z mála světových firem, které si s tímto problémem umí beze zbytku poradit takovým způsobem, že např. ve Skandinávii téměř vytlačila konkurenci a v tomto teritoriu jí patří až 90% trhu.

Dobrého výsledku lze dosáhnout pouze kombinací výkonného filtračního systému a správně navržené sací digestoře, instalované nad strojem. ABSOLENT preferuje princip velké digestoře. Ta pracuje zároveň jako akumulační nádrž, která najednou pojme celý oblak dýmu, uvolněný v rámci jednoho pracovního cyklu. Dým je kontinuálně odsáván filtrační jednotkou ABSOLENT. Díky velké kapacitě digestoře může být filtrační věž relativně malá, kompaktní a s příznivou pořizovací cenou i cenou spotřebního materiálu.  Důležité je též osvětlení digestoře a další prvky, vždy odpovídající konkrétní koncepci daného pracoviště. Digestoř dále musí být dělená s možností ručního nebo motorického pojezdu, aby bylo ve stroji možno jeřábem vyměňovat formy.

Třístupňové řešení ABSOLENT pro oblast odsávání a filtrace dýmů u technologie tlakového lití, založené na robustních věžích A•SMOKE-40, A•SMOKE-80 a A•SMOKE-160, respektuje tyto tři zásady:

  • trvale velmi vysoká úroveň filtrace po celou dobu životnosti filtračních elementů, po celou dobu provozu maximální koncentrace na výstupu vždy pod 0,01 mg/m³,
  • plná záruka zcela bezúdržbového provozu po dobu minimálně sedmi až osmi měsíců pro první filtrační stupeň a minimálně dvaceti čtyř měsíců pro druhý a třetí filtrační stupeň. Žádná údržba, žádný spotřební materiál, žádný servis – ani při třísměnném provozu v režimu 24/7,
  • absolutně jednoduchá bezporuchová konstrukce je zárukou minima možných problémů. Základní sestava obsahuje kromě filtračních elementů jen několik výběrových komponent – ventilátor, podtlaková čidla, popř. výtlačné čerpadlo apod. Riziko poruchy je tak velmi nepravděpodobné.

Normy pro životní prostředí jsou ve Švédsku pětkrát (!) přísnější než v České republice. Není proto divu, že úroveň filtrace systémů ABSOLENT je tak vysoká, že mohou i slévárny tlakového lití vypadat jako jakékoli jiné provozy lehkého strojírenství.

Firma ABSOLENT nyní začíná oslovovat firmy, aktivní v oblasti tlakového lití, i mimo Skandinávii. První úspěšné instalace jsou v Polsku, Rakousku i Slovinsku. V rámci této expanze v segmentu tlakového lití nabízíme nadstandardní servisní i dodací podmínky, vč. např. i dlouhodobého zkušebního provozu.

Mezi nejznámější uživatele filtračních systémů ABSOLENT v aplikacích tlakového lití patří např. firmy:

  • LJUNGHÄLL AB
  • ABB motors
  • HELLMER DIE CASTING
  • HUSQVARNA
  • a další

Princip odsávání vzdušniny ve slévárnách tlakového lití je znázorněn na následujícím videu, které zobrazuje model sací digestoře napojený na jednotku ABSOLENT v konfiguraci pro tlakové lití: