Odsávání velkých strojů

Odsávání velkých otevřených strojů (karuselů, horizontek, obráběcích center …)

Odsávání velkých otevřených strojů bývá obvykle značný problém – pro dokonalé odsátí otevřeného prostoru stroje, který nemá žádné krytování, je nezbytná poměrně velká kapacita, což v důsledku znamená nemalé náklady na filtrační systém. Firma ABSOLENT v těchto případech nabízí vynikající řešení pomocí tzv. vzduchových zábran.

Absolent - řízené proudění vzduchu

Fakticky to znamená využít optimalizovaného proudění vzduchu z pomocného potrubí, které mívá vlastní celkem slabý ventilátor a které je osazeno až desítkami malých směrových trysek.

Absolent - vzduchové clony

Pomocný proud vzduchu není nijak agresivní a nekomplikuje žádným způsobem obsluze práci, zabraňuje však šíření vytvářeného aerosolu nežádoucím směrem. Vzduchová clona tak fakticky částečně nahrazuje krytování stroje, aniž by jakkoli omezovala seřizování, výměnu obrobků nebo vizuální kontrolu obrábění.

Pomocí optimálně navržené vzduchové clony lze dosáhnout toho, že:

  • aerosol se nešíří volně prostorem, ale je orientován do místa odsávání a do nežádoucích prostor se nedostane
  • potřebná kapacita vhodného filtračního systému může být výrazně snížena, často i o více než 50 procent!

Velmi důležitý je modelový výpočet vzduchové clony a počet a typ použitých směrových trysek, které zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé délce vzduchové clony. Kapacita vzduchové clony musí být v přesném poměru ke kapacitě odpovídajícího filtračního zařízení tak, aby celá sestava pracovala odpovídajícím způsobem. Proudění vzduchu ze vzduchové clony není nijak silné a vzduchová clona žádným způsobem nepřekáží pracovníkům či obsluze strojů. Částice aerosolu jsou extrémně lehké a pro ovlivnění směru jejich proudění není třeba velký výkon, naopak; přehnaná kapacita vzduchové clony by mohla způsobit zvýšený nežádoucí rozptyl aerosolu po dílně.

Že princip řízeného proudění vzduchu funguje, mohou potvrdit i aplikace, které jsme realizovali např. pro TOS Varnsdorf, TOSHULIN Hulín nebo TRIMILL Zlín – ve všech těchto případech se podařilo sestavu navrhnout tak, že místo filtračního systému s potřebnou teoretickou kapacitou až 40.000 m³/hod mohl být aplikován systém jen se čtvrtinovým výkonem.

Úspory při použití tohoto řešení jsou překvapivé.

ABSOLENT - vzduchové clony