Princip činnosti

Kontaminovaný vzduch vstupuje sacím hrdlem do odlučovače a nejprve prochází labyrintovým cyklónovým předfiltrem, který zachytí větší částice aerosolu. Dalším filtračním stupněm je štěpinový předfiltr. Ve sběrné komoře částice získávají silný elektrický náboj, zatímco sběrné desky odlučovače, postavené paralelně ve směru průchodu vzdušniny, mají náboj opačné polarity. Při průletu jsou proto částice přitahovány ke sběrným deskám a ulpívají zde. Pročištěný vzduch pak prochází druhým bezpečnostním štěpinovým filtrem a vrací se zpět do haly.

Bristol - Princip činnosti

 

  1. místo vstupu do jednotky, kudy je nasáván znečištěný vzduch
  2. nerezový cyklónový předfiltr pro odloučení velkých částic
  3. pětivrstvý štěpinový předfiltr chrání před náletem pevných částic
  4. ionizační a sběrná komora
  5. výstupní štěpinový předfiltr
  6. výstupní modul s ventilátorem, vysokonapěťovou jednotkou a integrovanou kontrolní elektronikou