Modulární systémy

Elektrostatické modulární systémy pro průtok vzduchu od 2 000 do 200 000 m³/hod i více

Základním prvkem pro stavebnicové filtrační řešení jsou dva moduly B 2200 EFM a B 3500 EFM, ze kterých lze skládat prakticky neomezené sestavy. Jejich výhodou je flexibilita, pokud jde o vzhled jednotek a jejich umístění na pracovišti, včetně připojení na stávající systém potrubí. Konstrukce jednotek ventilátoru je také flexibilní, v závislosti na specifikaci. Díky modulárnosti lze docílit kapacity odsávání i vyšší, než jen 200 000 m3/hod – řešení je tak limitováno spíše prostorem a konkrétními požadavky zákazníka.

Bristol - modulární jednotky EFM

Velmi zajímavou aplikací pro tyto výkonné, ale prostorově a energeticky úsporné sestavy je kontinuální čištění velkých objemů vzduchu – celostní průběžné čištění vzduchu ve výrobních provozech. Výhodou elektrostatických odlučovačů je totiž také to, že vedle zachytávání rozptýlených částic aerosolu či prachu jsou schopny likvidovat bakterie a přispívat tak k celkově kvalitnímu ovzduší na pracovišti.

Průtok [m³/hod] Filtrační plocha [m²] Hmotnost [kg] Rozměry [mm] Matrice modulů
B 2200 EFM 2200 15 750 x 400 x 710 80 1 x 1
B 4400 EFM 4400 30 750 x 800 x 710 160 1 x 2
B 6600 EFM 6600 45 750 x 1200 x 710 240 1 x 3
B 8800 EFM 8800 60 750 x 800 x 1420 320 2 x 2
B 13200 EFM 13200 90 750 x 800 x 2140
750 x 1200 x 1420
480 2 x 3
3 x 2
B 17600 EFM 17600 120 750 x 800 x 2840 640 4 x 2
B 19800 EFM 19800 135 750 x 1200 x 2840 720 3 x 3
B 26400 EFM 26400 180 750 x 1200 x 2840 960 4 x 3
 
B 3500 EFM 3500 26 750 x 620 x 710 100 1 x 1
B 7000 EFM 7000 52 750 x 1240 x 710 200 2 x 1
B 10500 EFM 10500 78 750 x 1860 x 710 300 3 x 1
B 14000 EFM 14000 104 750 x 1240 x 1420 400 2 x 2
B 21000 EFM 21000 156 750 x 1860 x 1420
750 x 1860 x 1420
600 2 x 3
3 x 2
B 28000 EFM 28000 208 750 x 1240 x 2840 800 4 x 2
B 31500 EFM 31500 234 750 x 1860 x 2140 900 3 x 3
B 42000 EFM 42000 312 750 x 1860 x 2840 1200 4 x 3
Bristol - aplikace
Bristol - aplikace

Všechny individuální i modulární filtry jsou k dispozici také jako mechanické filtry MF a MFM s filtrační komorou třídy F9. Všechny odlučovače je navíc možné upravit, aby odpovídaly lokálním specifikům elektrického napětí.