Training and Sales Conference 2016

Tři naši zaměstnanci se zúčastnili školení pořádané naším dodavatelem odstředivých odlučovačů olejové a emulzní mlhoviny, britskou firmou Filtermist International Ltd. Věříme, že tři dny plné prezentací i praktických ukázek nám pomohou ještě lépe plnit očekávání našich zákazníků.