Se smutkem v srdci…

Dovolte nám tímto vyjádřit velkou lítost nad úmrtím Jejího Veličenstva královny Alžběty II.
K Velké Británii máme úzké osobní i obchodní vazby a královna byla vždy jejím symbolem. Kéž bychom měli v České republice takovou osobnost.

May we express our deep regret at the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
We have close personal and business ties to Great Britain and the Queen was always a symbol of this. We wish we had such a personality here in the Czech Republic.