Patronové systémy

ULT - PatronaPatronové filtrační systémy se používají především pro odsávání a filtraci prachu, suchého kouře nebo zplodin z laserového zpracování kovových materiálů. Mezi základní výhody tohoto řešení patří zejména:

  • nulové investice do spotřebního materiálu po dobu životnosti filtračních patron (což je v průměru cca 3 – 4 roky, podle aplikace),
  • vysoká účinnost filtrace s návratem vyčištěného vzduchu do okolního pracovního prostředí (žádné tepelné ztráty jako v případě výfuku mimo vytápěný objekt),
  • automatické čištění filtračních patron,
  • nízká hlučnost,
  • tichý a stabilní chod

Princip činnosti

Znečištěný vzduch je přisáván jedním nebo oběma sacími otvory na vnější skládaný povrch filtračních patron. Zde prostupuje filtračními patronami a odchází výfukem, který je umístěn na zadní nebo horní části jednotky a bývá opatřen stavěcími lamelami pro event. regulaci. Kontaminant ulpívá na povrchu sběrných filtračních patron, které jsou čištěny automaticky – pokud čidlo zjistí jejich nadměrné zanesení, zpětný tlakový vzduch profoukne patrony a zachycené nečistoty spadají do snadno vyjímatelné sběrné nádoby o příslušném objemu, která je umístěna ve spodní části jednotky.

ULT - princip činnostiČištění patron je řízeno elektronicky; vždy je čištěna pouze jedna patrona, takže tlaková ztráta v průběhu filtrace je minimální a event. pokles navíc trvá jen necelé dvě vteřiny. Pro účely čištění je potřebné připojit jednotku na standardní dílenský rozvod tlakového vzduchu s tlakem 4 – 5 barů nebo na odpovídající kompresor.

Patrony jsou obvykle polyesterové s povlakem z teflonu (PTFE) a vyznačují se vysokou účinností filtrace a odolností proti otěru i teplotě. Existuje ovšem i celá řada jiných filtračních patron pro speciální použití (např. odsávání plasmových technologií).

Velkou výhodou patronových systémů je skutečnost, že nejsou závislé na disciplíně obsluhy, která musí jiné systémy pravidelně čistit, popř. měnit jejich výměnné elementy.

Další výhodou je možnost prakticky neomezeného spojování jednotek do série, takže celková filtrační kapacita může být obrovská.