K čemu slouží

 • Produkty MAGNOMbrousicí technologie
 • WEDM a EDM technologie
 • operace hlubokého vrtání
 • operace srážení hran
 • chladicí obvody vstřikolisů
 • průmyslové pračky a čistící stroje
 • obráběcí centra a soustruhy
 • honovací stroje
 • hydraulické systémy
 • převodovky
 • zpracovatelský průmysl
 • těžební průmysl
 • vodárenství
 • zpracování pryže a papíru
 • cementárny …

… všude tam, kde v libovolném médiu (olej, chladicí kapalina) představují různé mikroskopické částice velký problém a způsobují opotřebení nástrojů, potrubí, trysek, ventilů či čerpadel a vysoké náklady na výměnu nejrůznějších filtračních elementů.

Vliv na systém, ve kterém je filtr nainstalován, je okamžitý a velmi výrazný. Případové studie např. na brusce s běžným chladicím systémem a s primární papírovou filtrací (filtr MAGNOM byl nasazen jako druhý stupeň filtrace) prokázaly následující skutečnosti:

 • návratnost již od jednoho měsíce
 • prodloužení životnosti chladicí kapaliny až o 300%
 • dvojnásobná životnost brusného kotouče a orovnávacích kladek (br. kotouč se tak často nezanáší a nemusí se tak často orovnávat)
 • snížení výrobních časů
 • výrazné zvýšení jakosti povrchu (z Ra 0,5 na Ra 0,2 díky omezení jemných abrazivních částic v chlad. kapalině)

Při použití jakožto primárního stupně filtrace na WEDM strojích bylo naopak prokázáno, že životnost stávajících filtračních elementů se mnohonásobně zvýšila –  filtr MAGNOM CLEAR PROCESS s kapacitou 4000 g sedimentu, který byl pro testování použit, se naplnil již po čtyřech dnech (je nutno si uvědomit, že hovoříme o částicích o mikronové a submikoronové velikosti a tudíž i odpovídající hmotnosti).

Rovněž v energetice je mnoho variant nasazení filtrů MAGNOM, které mohou přinést významné úspory. Jednou z aplikací, která představuje možnost výrazných úspor, je i oblast energetiky – především v převodových systémech a transmisích drtičů uhlí.

V každé uhelné elektrárně je v průměru 32 drtičů uhlí, jejichž provoz musí být nepřetržitý a jejichž výpadek znamená mimořádné ztráty. Převodové systémy těchto drtičů pracují buď v olejové lázni, nebo mají permanentní mazací obvody. A zde je často kámen úrazu – olej vlivem agresivního prostředí i opotřebení při náročném provozu obsahuje velmi abrazivní kovové částice, které způsobují opotřebení a časem vedou k poruše. Problém je v tom, že žádný standardní systém filtrace není schopen dokonale z oběhu vyloučit tyto mikronové a submikronové částice, které trvale cirkulují v obvodech a patří k z hlediska opotřebení k nejnebezpečnějším, protože jsou nejtvrdší a mají nejostřejší hrany.

Před časem provedl výrobce filtrů MAGNOM, anglická firma Fluid Conditioning Systems Ltd. zkušební test v tepelné elektrárně DIDCOT (čtyři bloky po 500 MW). Byla nasazena vysokotlaká jednotka PROCESS FILTRATION SYSTEM, jejíž kapacita je 4000 g sedimentu, přičemž filtr byl vsazen do uzavřeného mazacího obvodu převodovky jako druhý (sekundární) stupeň filtrace, tzn. stávající způsob filtrace zůstal zachován.

MAGNOM - Aplikace

Přes poměrně vysokou technickou úroveň a pečlivou údržbu v této elektrárně byla celková kapacita filtru poprvé naplněna již po několika dnech (hovoříme o kontaminantu, složeném z částic o velikosti 1 – 0,7 mikrometru!). Výsledkem testování byla dodávka zatím celkem 87 kusů pro tuto a další tepelné elektrárny v Anglii. Filtrační jednotka MAGNOM se vsazuje přímo do okruhu, kterým proudí medium, určené k filtraci – viz obrázek.

Nasazení filtrů MAGNOM podle analýz pracovníků elektrárny DIDCOT a dalších přineslo roční úsporu ve 73000 Eur, kterou elektrárna pravidelně spotřebovala na nezbytné opravy drtičů uhlí. Snížilo se  výrazně riziko penalizace za nedodávku el. energie a náklady na maziva, zvýšila se životnost převodovek apod. Návratnost filtrů MAGNOM byla spočítána (podle aplikace) na 1,05 až 2,1 měsíce.