Případová studie

S laskavým souhlasem firmy Constellium Extrusions Děčín s.r.o. uvěřejňujeme případovou studii týkající se zcela nového submikronového přídavného filtru FX-FUSION, který byl instalován na stroji FANUC a který i po třech měsících provozu vykazuje výborné výsledky.

Případová studie FX-FUSION