Nové sekundární filtry firmy Filtermist

Filtermist - mikrovláknový filtrFirma Filtermist International Ltd., která je výrobcem světově známých odstředivých separátorů aerosolů, vyvinula ve spolupráci s předním švédským výrobcem filtrační techniky firmou ABSOLENT zcela nové sekundární filtry, které mohou plně nahradit stávající HEPA filtry, protože jejich životnost je tří- až pětinásobná. Podle prvních zkušeností je životnost těchto filtrů (v závislosti na dané aplikaci) až devět měsíců.

Tyto filtry, postavené na bázi samodrenážních mikrovláken (tedy na podobném principu, jako filtrační kazety ABSOLENT) začnou po dosažení určitého stupně nasycení zachycené médium uvolňovat ve formě kapek do odpadní hadice, svedené např. zpět do nádrže stroje. Filtry jsou určeny pro aplikace, které používají jako chladivo čistý olej – vedle výrazného zvýšení životnosti je proto druhotným efektem značná úspora oleje.

K dispozici jsou zatím tyto přídavné filtry pro jednotky S-400 (425 m³/hod) a S-800 (800 m³/hod) – tedy pro ty, které se nejčastěji používají na dlouhotočných automatech a obdobných strojích.

Nové mikrovláknové přídavné filtry jsou odpovědí firmy Filtermist na současné trendy neustálého zvyšování výkonu obráběcích strojů, kdy se zejména při vysokorychlostním obrábění ocelí pod olejem příležitostně objevují v aerosolu i částice spáleného oleje, které jsou o řád i dva menší než částice aerosolu.

Nový sekundární mikrovláknový filtr je již nyní k dispozici pod označením SDA-2300 a cena pro rok 2015 a 2016 byla stanovena na zajímavých 605,- € bez DPH.