MSV Brno 2016

Letošní strojírenský veletrh je za námi a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří si udělali čas a přišli se podívat na náš stánek. Velice si vašeho zájmu vážíme!

Letos jsme vystavovali mnoho zajímavých exponátů:

  • filtrační věž ABSOLENT model A•SMOKE-40 pro odsávání extrémně koncentrovaných aerosolů, v konfiguraci pro slévárny tlakového lití nebo nejnáročnější strojírenské technologie obrábění se zárukou nejméně půlročního zcela bezúdržbového provozu (žádné náhradní díly, žádný servis v režimu 24/7)
  • kompaktní filtrační systém ABSOLENT model A•MIST-6C při reálné simulaci odsávání koncentrovaných emulzních aerosolů u bezhroté brusky
  • kompletní přehled odlučovačů olejové mlhy a emulzního aerosolu FILTERMIST vč. nových modelů S-200, S-400 a S-800; odlučovač FX-5002 v ostrém nasazení
  • komplexní přehled modulárních filtračních systémů pro odsávání prachu, kouře, chemických a jiných výparů ULT serie 200, 300 a 400
  • vzorky sacích ramen a dalších koncových sacích elementů ALSIDENT
  • průmyslová sací ramena (až do průměru 200 mm a dosahu 10 metrů) a systémy pro odsávání svářecího kouře OSKAR, včetně inovované filtrační mobilní jednotky CRAWLER
  • příklady průtokových magnetických filtrů MAGNOM a dalších kapalinových filtrů – magnetických separátorů, hydrocyklonových systémů a centrifug
  • ochranná filtrační rouna VELUM – flexibilní, jednoduchá a účinná ochrana sání elektroskříní obráběcích strojů a robotů

Zajímavostí byl rozhodně první v ČR dodaný odlučovač FILTERMIST FX-4002 z roku 2001, který nám laskavě poskytla firma Sécheron Praha (tento uživatel má nyní již celkem 26 těchto odlučovačů). Odlučovač je i po 15 letech stále plně schopen provozu!


Fotografie z letošního veletrhu: