MSV 2014

Všem návštěvníkům našeho stánku na právě uplynulém strojírenském veletrhu v Brně ještě jednou děkujeme za přízeň. Veletrh byl pro nás velmi úspěšný a to je pro nás signál, že si nevedeme špatně. Ale také velký závazek do budoucna!