Jsme stále v obraze

Naši zaměstnanci absolvovali individuální třídenní školení ve Velké Británii společností Filtermist Ltd.


Převážná část školení proběhla přímo v hlavním sídle Filtermist v anglickém Telfordu. Nejdříve prošli podrobně výrobní proces odlučovačů olejové mlhy. Dále pod odborným dohledem smontovali několik jednotek a byli poučeni o jejich elektrickém zapojení. Na konci první části školení proběhla prezentace novinek, případových studií o použití odlučovačů a značky Filtermist.

V dalších částech školení proběhly návštěvy:

  • Mills CNC (dodavatel CNC strojů Doosan) – zde probíhají instalace jednotek Filtermist na obráběcí stroje (tento výrobce ve Velké Británii instaluje jednotky Filtermist včetně vzdálené správy F-monitor 2+ ke všem vyrobeným strojům)
  • Spirax Sarco – světový lídr v parních a kondenzátních systémech. Zde je vidět nespočet instalací centrálních i lokálních odsávacích systémů Absolent a Filtermist.
  • Moog Aerospace se zabývá výrobou komponent pro letecký průmysl, armádní účely a zdravotnictví. Zde stejně jako ve výše zmíněných firmách dbají na čistě pracovní prostředí a při výrobě odsávají a filtrují znečištěnou vzdušninu pomocí systémů Filtermist a Absolent.


Nakonec bychom rádi zmínili, že krom velmi přívětivého přijetí od pracovníků ze zmíněných firem nás zaujalo téměř nadstandardně čisté pracovní prostředí, které by bez filtračních jednotek Filtermist a Absolent nebylo možné udržet.