Instalace ABSOLENT ve firmě KLEIN Automotive

Instalace ABSOLENTNa podzim letošního roku jsme instalovali dvě filtrační jednotky ABSOLENT A•MIST-40TF pro skupinu celkem dvaceti dvou strojů INDEX a NAKAMURA ve firmě KLEIN Automotive s.r.o. Krátkou zmínku o této instalaci najdete i v zimním vydání magazínu KLEIN Automotive na straně 11.

Princip činnosti jednotek ABSOLENT

Filtrační jednotky ABSOLENT pro odsávání olejového kouře nebo emulzní mlhoviny pracují na principu průchodu vzduchu jednotlivými filtračními kazetami. Kontaminovaný vzduch vstupuje na sání filtrační jednotky a prochází prvním stupněm filtrace, kde se zachycuje cca 80% všech částic. Po nasycení této vstupní filtrační kazety se začne vyseparovaný olej uvolňovat do sběrné nádrže a odtud je odváděn drenáží nebo malým čerpadlem pro další použití nebo likvidaci. Po průchodu druhým filtračním stupněm již je vzdušnina téměř čistá a obsahuje jen cca 1,4 – 1,5% částic. Ty pak zůstávají ve třetím vysoce účinném tzv. HEPA filtru, takže zpět do pracovního prostředí se vrací vzduch perfektně vyčištěný.